Kiến thức

Thù hình – Là gì Wiki

Thù hình

Template:Chú thích trong bài

Thù hình là hiện tượng một nguyên tố tồn tại ở một số dạng đơn chất khác nhau. Những dạng đơn chất khác nhau đó của một nguyên tố được gọi là dạng thù hình. Tính thù hình có thể do:

 • Sự khác nhau về số lượng nguyên tử trong phân tử, chẳng hạn như

  ôxy

  phân tử (O2) và

  ôzôn

  (O3) là hai dạng thù hình của nguyên tố ôxy.

 • Sự khác nhau về cấu trúc của tinh thể, chẳng hạn

  kim cương

  than chì

  là hai dạng thù hình của nguyên tố

  cacbon

  ; phốtpho trắng, phốtpho đỏ và phốtpho đen là ba dạng thù hình của nguyên tố

  phốtpho

  .

Do có cấu tạo tinh thể khác nhau, các dạng thù hình của một nguyên tố có các tính chất khác nhau, nhất là các tính chất vật lý. Ví dụ điển hình là tinh thể kim cương trong suốt, rất cứng, cách điện và cách nhiệt, trong khi đó tinh thể than chì có màu đen xám, mềm, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Lưu ý rằng thù hình chỉ đề cập tới các dạng khác nhau của một nguyên tố trong cùng pha trạng thái (nghĩa là cùng trạng thái rắn, lỏng hay khí) – sự thay đổi về trạng thái từ rắn sang lỏng hay khí thì không được coi là thù hình. Đối với một số nguyên tố, các thù hình có thể tồn tại bền vững trong các pha khác nhau – ví dụ, hai thù hình của ôxy (ôxy phân tử và ôzôn) có thể đồng thời tồn tại trong cả các pha rắn, lỏng, khí. Ngược lại, một số nguyên tố không duy trì các thù hình khác nhau trong các pha khác nhau: ví dụ phốtpho có nhiều dạng thù hình ở trạng thái rắn, nhưng tất cả đều chuyển thành cùng dạng P4 khi bị nóng chảy để chuyển sang pha lỏng.

Thuật ngữ “thù hình” (allotrope) do nhà hóa học

Jöns Jakob Berzelius

đề ra.

Tham khảo

Template:Sơ khai hóa học

Thể loại:Hóa vô cơ

Lấy từ “

http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Thù_hình&oldid=224714

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button