Kiến thức

Phóng xạ sóng điện từ-Wikiversity

Phóng xạ sóng điện từ

From Wikiversity

Jump to navigation

Jump to search

Phóng xạ sóng điện từ xảy ra khi

sóng dao động điện từ

di chuyển ở vận tốc bằng vận tốc ánh sáng thấy được mang theo năng lượng lượng tử của một

quang tuyến nhiệt điện từ

.

Phóng xạ sóng điện từ[

edit

]

Onde electromagnetique.svg

≈≈≈≈≈

v=ωf=1μϵ=C{displaystyle v=omega =lambda f={sqrt {frac {1}{mu epsilon }}}=C}
W=pv=pC=pλf=hf{displaystyle W=pv=pC=plambda f=hf}

Với:

h=pλ{displaystyle h=plambda }

Từ trên suy ra:

p=hλ{displaystyle p={frac {h}{lambda }}}
λ=hp{displaystyle lambda ={frac {h}{p}}}

Tính chất phóng xạ sóng điện từ[

edit

]

Lượng tử[

edit

]

Lượng tử là một đại lượng không có khối lượng có lưỡng tính sóng – hạt. Lưỡng tính sóng – hạt cho phép lượng tử di chuyển dưới dạng sóng và truyền năng lượng dưới dạng hạt.

Lượng tử

h=pλ{displaystyle h=plambda }

Lưỡng tính sóng – hạt:

p=hλ{displaystyle p={frac {h}{lambda }}}. Đặc tính hạt.
λ=hp{displaystyle lambda ={frac {h}{p}}}. Đặc tính sóng.

Năng lực lượng tử[

edit

]

Mọi sóng phóng xạ điện từ đều có một năng lực lượng tử:

W=pC=hf=hCλ{displaystyle W=pC=hf=h{frac {C}{lambda }}}

Năng lực

lượng tử quang

Wo=hfo{displaystyle W_{o}=hf_{o}} được tìm thấy ở f=fo{displaystyle f=f_{o}}

Năng lực

lượng tử điện

W=hf{displaystyle W=hf} được tìm thấy ở f>fo{displaystyle f>f_{o}}

Theo Heiseinberg, Lượng tử chỉ có thể tìm thấy ở 1 trong 2 trạng thái lượng tử quang hay lượng tử điện:

Δλ>12ℏ=12h2π=h4π{displaystyle Delta pDelta lambda >{frac {1}{2}}hbar ={frac {1}{2}}{frac {h}{2pi }}={frac {h}{4pi }}}

Phổ tần phóng xạ sóng điện từ[

edit

]

Radio transmition diagram en.png

Phóng xạ sóng điện từ có phổ tần phóng xạ sau:

VF

: ánh sáng thấy được

UVF

: ánh sáng tím

X

: tia X

γ

: tia gamma

Xem thêm[

edit

]

  • Sóng điện từ

Retrieved from “

https://beta.wikiversity.org/w/index.php?title=Phóng_xạ_sóng_điện_từ&oldid=335010

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive