Kiến thức

Phương trình đường tròn-Wikiversity

Bạn đang xem: Phương trình đường tròn-Wikiversity

Phương trình đường tròn

From Wikiversity

Jump to navigation

Jump to search

Circle-withsegments.svg

Phương trình hình tròn hệ số thực
X2+Y2=0{displaystyle X^{2}+Y^{2}=0}

X=−Y2=±jY{displaystyle X={sqrt {-Y^{2}}}=pm jY}
Y=−X2=±jX{displaystyle Y={sqrt {-X^{2}}}=pm jX}
Phương trình hình tròn hệ số phức
X+jY=0{displaystyle X+jY=0}

X=−jY{displaystyle X=-jY}
jY=−X{displaystyle jY=-X}
Y=jX{displaystyle Y=jX}

Retrieved from “

https://beta.wikiversity.org/w/index.php?title=Phương_trình_đường_tròn&oldid=324358

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button