With Whom Là Gì-Phân Biệt Who Và Whom

Bạn đang xem: With Whom Là Gì-Phân Biệt Who Và Whom

With whom là gì

*
*
*

thầy Duy TOEIC đã trả lời 4 năm trước

Ta biết cách dùng của who là như sau:

1. Dùng trong câu hỏi:

Who will go with you?= Ai sẽ đi với bạn?

2. Dùng làm đại từ quan hệ để chỉ danh từ chỉ người phía trước:

○ The worker who lives in this house helped me yesterday.= Người công nhân  sống trong căn nhà này đã giúp tôi ngày hôm qua.

Bạn đang xem:

With whom là gì

Whom có thể dùng thay thế cho who khi vị trí đó được một động từ hay giới từ phía sau tác động lên. Ví dụ:

1. Dùng trong câu hỏi:

Whom will you meet?= Bạn sẽ gặp ai?

(hành động meet tác động lên whom)

Whom will you send this letter to?= Bạn sẽ gửi lá thư này đến ai?

(giới từ to tác động lên whom)

2. Dùng làm đại từ quan hệ để chỉ danh từ chỉ người phía trước:

○ The worker whom she hires helped her.= Người công nhân cô ấy thuê đã giúp cô ấy.

(hành động hires tác động lên whom)

○ The worker whom she works with helped her.= Người công nhân cô ấy làm chung với đã giúp cô ấy.

Xem thêm:

Subnet Mask Là Gì ? Quá Trình Subnetting Và Cách Tính Subnet Mask

(giới từ with tác động lên whom)

Hoặc có thể đổi giới từ lên trước whom như sau:

○ The worker with whom she works helped her.= Người công nhân cô ấy làm chung với đã giúp cô ấy.

Xem thêm:

Thụ Thể Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thụ Thể Trong Tiếng Việt Tương Tác Thuốc

Vậy câu em hỏi ở trên cũng giống vậy:

○ …the department heads whom the monthly reports should be sent to= …những trưởng phòng các báo cáo hàng tháng phải được gửi đến

(giới từ to tác động lên whom)

Đổi giới từ lên trước whom:

○ …the department heads to whom the monthly reports should be sent= …những trưởng phòng các báo cáo hàng tháng phải được gửi đến

Lưu ý là who cũng có thể nằm vị trí này. Nhưng khi muốn cho giọng văn trịnh trọng thì ta dùng whom. Và khi giới từ nằm phía trước thì buộc phải dùng whom, không dùng who.

Mẹo: trong phạm vi bài thi TOEIC thì em cứ nhớ như sau:

Trong dạng câu mà 4 đáp án là 4 chữ có wh- (where, which, who,…), thì ta cứ theo cấu trúc này:

Chuyên mục:

Định Nghĩa

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button