Kiến thức

[Word] [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12-Cực Trị của Hàm Số-Hoctai.vn

Bạn đang xem: [Word] [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12-Cực Trị của Hàm Số-Hoctai.vn

[Word] [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 – Cực Trị của Hàm Số

Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu bộ sách Khảo sát hàm số và ứng dụng đạo hàm với bài đầu tiên: Cực Trị của Hàm Số. Tất cả các file trong bài viết này đều đưới dạng file WORD(.DOC) Với các em có thể tải file PDF tại địa chỉ sau:

[PDF] [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 -Điểm Đặc Biệt Của Đồ Thị

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

MỤC LỤC

 • A. CHUẨN KIẾN THỨC
 • Khái niệm cực trị hàm số
 • Điều kiện cần để hàm số đạt cực trị
 • Điều kiện đủ để hàm số đạt cực trị
 • B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP.
  • Dạng 1: TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
  • Bài toán 01: TÌM CỰC TRỊ HÀM SỐ TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH.
  • Bài toán 02: TÌM CỰC TRỊ HÀM SỐ CỦA HÀM SỐ CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI, CHỨA CĂN THỨC.
  • Bài toán 03: TÌM CỰC TRỊ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
  • Bài toán 04: TÌM ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA SỐ HÀM SỐ
  • Bài toán 06: TÌM CỰC TRỊ CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ KHÁC
 • Dạng 2: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ
  • Bài toán 01: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ CỰC TRỊ.
  • Bài toán 02: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ TẠI ĐIỂM
 • Dạng 3: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC.
  • Bài toán 01: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ CÙNG DẤU, TRÁI DẤU.
  • Bài toán 02: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU NẰM VỀ MỘT PHÍA, HAI PHÍA CỦA HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.
  • Bài toán 03: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU NẰM VỀ MỘT PHÍA, HAI PHÍA CỦA ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC.
  • Bài toán 04: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU THỎA MÃN HOÀNH ĐỘ CHO TRƯỚC.
 • Dạng 4: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ THỎA MÃN TÍNH CHẤT HÌNH HỌC.
  • Bài toán 01: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU CÙNG ĐIỂM K TẠO THÀNH TAM GIÁC THỎA MÃN TÍNH CHẤT NÀO ĐÓ.
  • Bài toán 02: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG TRÒN, HÌNH BÌNH HÀNH, HÌNH THOI….

Xem tiếp:  [Đại số] Chuyên đề Toán 12 -PT, BPT Mũ – Logarit Chứa Tham Số (kèm lời giải)

[WORD] – CUC TRI CUA HAM SO

Tags:

Đáp án và lời giải chi tiết – Toán lớp 12

Ôn tập chương 1 – Toán lớp 12

Thầy Nguyễn Phú Khánh

Toán lớp 12

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button