Kiến thức

[Word] [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12-Đơn Điệu Của Hàm Số-Hoctai.vn

Bạn đang xem: [Word] [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12-Đơn Điệu Của Hàm Số-Hoctai.vn

[Word] [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 – Đơn Điệu Của Hàm Số

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài tiếp theo trong sách Khảo sát hàm số và ứng dụng đạo hàm của thầy Nguyễn Phú Khánh, ở bài này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài: Đơn Điệu Của Hàm Số, các file đều dưới dạng file WORD luôn đi kèm với lời giải chi tiết, thầy/cô có thể tải file PDF tại địa chỉ sau:

[PDF] [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 -Đơn Điệu Của Hàm Số

ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

MỤC LỤC

 • A. CHUẨN KIẾN THỨC
 • TÓM TẮT GIÁO KHOA.
 • Định nghĩa
 • Điều kiện cần để hàm số đơn điệu
 • Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu
 • B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP.
  • Dạng 1: Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
   • Bài toán 01: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH .
   • Bài toán 02: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI, CHỨA CĂN THỨC.
   • Bài toán 03: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ HỮU TỶ KHÁC
   • Bài toán 04: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC.
  • Dạng 2: Xác định tham số để hàm số y = f(x) đơn điệu tập xác định.
  • Bài toán 01: TÌM m ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH.
  • Bài toán 02: TÌM m ĐỂ HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH.
  • Dạng 3: Xác định tham số để hàm số y = f(x) đơn điệu trên khoảng xác định.
   • Bài toán 01: TÌM m ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN TRÊN KHOẢNG K = …
   • Bài toán 02: TÌM m ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN TRÊN KHOẢNG XÁC ĐỊNH …
  • Dạng 4: Xác định tham số để hàm số y = f(x) đơn điệu trên khoảng có độ dài k cho trƣớc.
  • Dạng 5: Ứng dụng đơn điệu trong giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình và hệ bất phương trình.
  • Dạng 6: Chứng minh phương trình có n nghiệm
  • Dạng 7: Chứng minh bất đẳng thức
   • Bài toán 01: ỨNG DỤNG ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC.
   • Bài toán 02: ỨNG DỤNG ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ TRONG TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT.

Xem tiếp:  [Hình học] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 – Hình học OXYZ (kèm lời giải)

[WORD] – DON DIEU CUA HAM SO

Tags:

Đáp án và lời giải chi tiết – Toán lớp 12

Ôn tập chương 1 – Toán lớp 12

Thầy Nguyễn Phú Khánh

Toán lớp 12

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số – Toán đại 12

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button