Kiến thức

Would và Used to?, 613, Vinhnguyen, , 25/09/2013 15:52:35

Bạn đang xem: Would và Used to?, 613, Vinhnguyen, , 25/09/2013 15:52:35

Would và Used to?

Would và Used to?, 613, Vinhnguyen,

, 25/09/2013 15:52:35

Đăng bởi

Vinhnguyen

| 25/09/2013 | 5485

 

Hỏi:
Xin hãy cho biết sự khác biệt giữa would và used to.

Trả lời:

Sự khác biệt chính giữa ‘would’ và ‘used to’

  • ‘would’ dùng để mô tả các hành động hoặc là tình huống cứ lập đi lập lại hoài trong quá khứ
  • ‘used to’ được sử dụng cho bất kỳ hành động hay tình huống kéo dài nào trong quá khứ, bao gồm cả các hành động và tình huống lập đi lập lại

Ví dụ:

1 – “I used to live in Birmingham, but I moved to Prague last year.” (chúng ta không dùng would được vì ‘living in Birmingham’ không phải là một hành động lặp đi lặp lại. Vì vậy, ta chỉ có thể dùng ‘used to’)

2 – ” When he was at school, he used to play tennis every Saturday.” (ở đây ta có thể dùng would như là “When he was at school, he would play tennis every Saturday” vì việc playing football là một việc lặp đi lặp lại trong quá khứ. Cả used to và would đều đúng ngữ pháp ở đây)

 

Would và Used to? Hỏi đáp Tiếng Anh

Đăng bởi Vinhnguyen

Tags:

cách dùng từ

,

dùng từ tiếng Anh

,

tiếng Anh

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button