Kiến thức

XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH PARABOL DỰA VÀO ĐỒ THỊ HÀM SỐ TÌM HÀM SỐ BẬC HAI DỰA VÀO

XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH PARABOL DỰA VÀO ĐỒ THỊ HÀM SỐ TÌM HÀM SỐ BẬC HAI DỰA VÀO

 • Nguồn bài giảng:

  Cao Mạnh Cường

  |

  Hypebol Parabol

Bạn đang xem: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH PARABOL DỰA VÀO ĐỒ THỊ HÀM SỐ TÌM HÀM SỐ BẬC HAI DỰA VÀO

Bạn đang xem video XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH PARABOL DỰA VÀO ĐỒ THỊ HÀM SỐ TÌM HÀM SỐ BẬC HAI DỰA VÀO được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH PARABOL DỰA VÀO ĐỒ THỊ HÀM SỐ TÌM HÀM SỐ BẬC HAI DỰA VÀO

 • Đánh giá:

  Rate this post

 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH PARABOL DỰA VÀO ĐỒ THỊ HÀM SỐ TÌM HÀM SỐ BẬC HAI DỰA VÀO bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  Xem thêm: Độ cứng Vickers – Wikipedia tiếng Việt

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Thông hiểu

  Lập phương trình chính tắc của hypebol $(H)$ biết $(H)$ có tiêu điểm ${F_2}(5;0)$ và đỉnh $A( – 4;0)$

  a. $dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1$.b. $dfrac{{{x^2}}}{{25}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$.c. $dfrac{{{x^2}}}{9} – dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1$.         d. $dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$.

  Câu 2

  Thông hiểu

  Lập phương trình của hypebol $(H) $ biết $(H)$ có tiêu điểm ${F_1}left( { – 10;0} right)$ và một đường tiệm cận là $y =  – dfrac{4}{3}x$

  a. $dfrac{{{x^2}}}{{36}} – dfrac{{{y^2}}}{{64}} = 1.$   b. $dfrac{{{x^2}}}{{18}} – dfrac{{{y^2}}}{{32}} = 1$.c. $dfrac{{5{x^2}}}{8} – dfrac{{{y^2}}}{2} = 1$.d. $dfrac{{5{x^2}}}{{32}} – dfrac{{5{y^2}}}{{18}} = 1$.

  Xem thêm: Dòng điện xoay chiều

  Câu 3

  Thông hiểu

  Lập phương trình chính tắc của hypebol $(H)$ biết $(H)$ có trục thực dài bằng $8$ và tâm sai $e = dfrac{5}{4}$.

  a. $dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1$.b. $dfrac{{{x^2}}}{{25}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$.c. $dfrac{{{x^2}}}{9} – dfrac{{{y^2}}}{{25}} = 1$.         d. $dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$.

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  d

  Phương pháp giải

  – $(H)$ có tiêu điểm ({F_2}left( {c;0} right)) và đỉnh ({A_1}left( { – a;0} right)).

  – Xác định các hệ số $a, c.$

  – Sử dụng công thức ({a^2} + {b^2} = {c^2} Rightarrow ) hệ số $b.$

  – Lập phương trình chính tắc của hypebol: (dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} – dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1)

  Đáp án chi tiết:

  $(H)$ có tiêu điểm ${F_2}(5;0)$ và đỉnh $A( – 4;0)$ $ Rightarrow c = 5,,,a = 4$

  Mà ${a^2} + {b^2} = {c^2} Leftrightarrow {4^2} + {b^2} = {5^2} Rightarrow b = 3$

  Phương trình chính tắc của $(H):$ $dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$

  Đáp án cần chọn là: d

  Phương pháp giải

  Hypebol (left( H right):,,dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} – dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1) có tiêu điểm ({F_1}left( { – c;0} right)) và đường tiệm cận (y =  pm dfrac{b}{a}x)

  Sử dụng công thức ({a^2} + {b^2} = {c^2})

  Đáp án chi tiết:

  $(H)$ có tiêu điểm ${F_1}left( { – 10;0} right)$ và một đường tiệm cận là $y =  – dfrac{4}{3}x$

  $ Rightarrow c = 10,,,dfrac{b}{a} = dfrac{4}{3}$ $ Rightarrow a = dfrac{3}{4}b $ $Leftrightarrow {a^2} = dfrac{9}{{16}}{b^2}$

  Mà ${a^2} + {b^2} = {c^2}$ $ Leftrightarrow dfrac{9}{{16}}{b^2} + {b^2} = {10^2} $ $Leftrightarrow {b^2} = 64$

  ${a^2} = dfrac{9}{{16}}{b^2} = 36$

  Phương trình chính tắc của $(H):$  $dfrac{{{x^2}}}{{36}} – dfrac{{{y^2}}}{{64}} = 1.$

  Đáp án cần chọn là: a

  Đáp án câu 3

  d

  Phương pháp giải

  Hypebol $dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} – dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1$ có độ dài trục thực bằng $2a,$ tâm sai (e = dfrac{c}{a}).

  Đáp án chi tiết:

  $(H)$ có trục thực dài bằng $8$ và tâm sai $e = dfrac{5}{4}$$ Rightarrow a = 4,,,e = dfrac{c}{a} = dfrac{5}{4} $ $Rightarrow c = dfrac{5}{4}.a = dfrac{5}{4}.4 = 5$

  Mà ${a^2} + {b^2} = {c^2} Leftrightarrow {4^2} + {b^2} = {5^2} Rightarrow b = 3$

  Phương trình chính tắc của $(H):$ $dfrac{{{x^2}}}{{16}} – dfrac{{{y^2}}}{9} = 1$.

  Đáp án cần chọn là: d

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH PARABOL DỰA VÀO ĐỒ THỊ HÀM SỐ TÌM HÀM SỐ BẬC HAI DỰA VÀO

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 8 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 6

  Kiểm tra 45 phút- Toán hình 10 chương 3 -Hỗ Trợ Casio

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 7 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 5

  Kiểm tra 45 phút Toán 10 Chương 3 – Hình Học

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 4 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 3

  Kiểm tra 45 phút hình chương 3 – Toán 10

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 6 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

  LIVESTREAM CHỮA ĐỀ ÔN TẬP HÌNH 10 CHƯƠNG 3

  Hình học 10 Chương 3 Bài 7 Phần 5 Bài tập Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Dạng 4

  CGV 001- Tuyển chọn Hình học giải tích trong mặt phẳng Oxy từ các đề thi

  No Comments

   Leave a Reply

   Cancel Reply

   Chuyên mục: Kiến thức

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Check Also
   Close
   Back to top button