Kiến thức

Xét tính chẵn lẻ của hàm số Bài 4 trang 39 sách giáo khoa đại số 10-Cộng đồng học tập 24h, học,học mọi lúc, học mọi nơi.

Bạn đang xem: Xét tính chẵn lẻ của hàm số Bài 4 trang 39 sách giáo khoa đại số 10-Cộng đồng học tập 24h, học,học mọi lúc, học mọi nơi.

Xét tính chẵn lẻ của hàm số Bài 4 trang 39 sách giáo khoa đại số 10

  Xét tính chẵn lẻ của hàm số: 

a) y = |x|;                                      b) y = (x + 2)2 

c) y = x3 + x ;                                 d) y = x2 + x + 1.

Lời giải.

Các bước xét tính chẵn lẻ của hàm số

b1: Tìm tập xác định của hàm số

b2: Xét hai giá trị x và – x thuộc tập xác định

b3: Tính f(-x) = ?

b4: Đưa ra kết luận hàm số chẵn nếu f(-x) = f(x)  , hàm số lẻ nếu : f(-x) = – f(x)

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số  y = f(x) = |x|

 b1: Txđ:  D = R.

b2: ∀x ∈ R => -x ∈ R  

b3:  f(- x) = |- x| = |x|

b4: f(-x) = f(x)

Vậy hàm số y = |x| là hàm số chẵn.

b) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số y = (x + 2)2 

  • Tập xác định của hàm sốl à D = R.
  • với ∀x ∈ R => ∀-x ∈ R   
  • Tính  f(- x) = (- x + 2)2 = x2 – 4x + 4 
  • (- x) ≠ – f(x) = – x2 – 4x – 4  Vậy hàm số y = (x + 2)2 không lẻ, không chẵn

c)   Xét tính chẵn, lẻ của hàm số y = x3 + x

  • TXĐ: D = R,
  • ∀x ∈ D => ∀-x ∈ D
  •  f(– x) = (– x)3 + (– x) = – (x3 + x) 
  • f(x) = – f(x)

  Kết luận:  hàm số đã cho là hàm số lẻ.

d) học sinh tự làm

Kết luận: Hàm số không lẻ cũng không chẵn.

Loading…

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avataravatar

avataravatar

wpDiscuzwpDiscuz

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button